Naturopatia Holística

Naturopatia Holística

La Naturopatia és la ciència que recolza l’acció sanadora dels mecanismes d’autocuració del cos, reforçant-los mitjançant la ingestió i/o aplicació d’elements naturals, recuperant així l’equilibri tèrmic, que és com es manifesta la salut.

Els elements naturals són clau per reforçar els mecanismes d’autocuració del cos i retornar a l’equilibri,

La salut és l’estat d’equilibri bioquímic i bioenergètic afavoridor de les funcions de l’estructura psicofísica de l’ésser humà en la seva constitució trina: física, emocional i mental. Aquesta és la base de la visió holística.

La iridologia és la ciència de la branca de la reflexologia que permet avaluar l’estat global del pacient a través de l’iris dels ulls. L’iris és la pantalla de l’organisme. Amb la lectura de l’iris es determina l’estat de l’organisme, les seves debilitats funcionals en estat agut, crònic o degeneratiu i el pronòstic del procés de rehabilitació psicofísica.

La pròpia naturalesa de l’individu en conflicte dóna els senyals d’alarma per a aquell que pugui comprendre-les, per poder valorar l’estat de disfunció global de l’individu abans d’arribar a una patologia que exigeixi l’actuació d’un professional de la medecina al·lòpata.

Els naturòpates no curen malalties, acompanyen la força vital en tendència positiva, constructiva, per a evitar-les.

“El metge cura, només la natura sana”. – Hipòcrates, pare de la medecina, antiga Grècia, 460aC

La valoració inicial de l’estat psicofísic de la persona i les recomanacions per recuperar l’equilibri a nivell bioquímic i bioenergètic dins de la Teràpia d’Harmonització Funcional Holística es fan des de la perspectiva de la Naturopatia Holística.

Joana Grego, creadora de l’Escola d’Higiene Vital Holística i la Teràpia d’Harmonització Funcional Holística.

Hidroteràpia
Elements naturals per activar els mecanismes d’autocuració del cos
Molts aliments i condiments naturals contribueixen al reequilibri bioquímic afavorint l'autocuració del cos
Molts aliments i condiments naturals contribueixen al reequilibri bioquímic afavorint l’autocuració del cos
Iridologia: una de les eines reflexològiques de diagnòstic de la Naturopatia Holística.
Iridologia: una de les eines reflexològiques de diagnòstic de la Naturopatia Holística.


Escola d’Higiene Vital Holística

És l’estructura divulgativa i formativa de la visió de la Higiene Vital Holística i de la Teràpia d’Harmonització Funcional Holística, creades per Joana Grego, naturòpata i terapeuta harmonista.


Higiene Vital Holística

Higiene Vital Holística

La Higiene Vital Holística és una perspectiva complementària en el tema de la salut. Suposa l’autogestió en el manteniment de l’equilibri funcional global de la naturalesa humana…

Naturopatia Holística

Naturopatia Holística

La valoració inicial de l’estat psicofísic de la persona i les recomanacions per recuperar l’equilibri a nivell bioquímic i bioenergètic dins de la Teràpia d’Harmonització Funcional Holística

Teràpia d’Harmonització Funcional Holística

Teràpia d’Harmonització Funcional Holística

La Teràpia d’Harmonització Funcional Holística observa el cos com a síntesi de la constitució de l’ésser humà…


Trobareu més informació als articles del Blog!